Vigtig viden om hjernerystelse

Hjernerystelse er en tilstand, som langt de fleste har hørt om, og som nogen allerede vil have stiftet bekendtskab med. Tilstanden kommer til udtryk som en funktionel forstyrrelse i hjernen og kan medføre forskelligartede symptomer. Disse symptomer varierer fra person til person, og på denne måde kan det i nogle tilfælde være vanskeligt for den enkelte at bedømme, hvor langt kroppen er nået i den efterfølgende helingsproces. 

Hjernerystelse er dermed ikke en tilstand, man skal tage for let på, og det er således vigtigt at rådføre sig hos sin læge såvel som andre behandlere så tidligt som muligt i processen. Herunder kan du læse meget mere om de vigtigste aspekter ved tilstanden.

Hvad er en hjernerystelse og hvordan opstår den? 

En hjernerystelse kan betegnes som mild traumatisk hjerneskade, der forårsager en midlertidig forstyrrelse omkring hjernen og dens funktion. En hjernerystelse kan være forårsaget af slag mod hovedet i eksempelvis en ulykke men kan også opstå som følge af en hurtig og uforudset bevægelse, hvor hoved og nakke ufrivilligt bliver bevæget for hurtigt, således at hjernen bliver forstyrret i den hurtige og ufrivillige rystelse. 

På denne måde kan en hjernerystelse altså opstå på flere forskellige måder og er afhængig af den enkelte person. Symptomerne vil ligeledes være forskelligartet fra person til person, og det er dermed vigtigt at søge behandling, såfremt man har mistanke om hjernerystelse.

Varierende symptomer 

Symptomerne for hjernerystelse vil typisk aftage i løbet af 2-3 uger, hvor langt de fleste mennesker vil opleve at få det bedre hurtigt derefter. Dog vil mellem 20-30% opleve at få senfølger af en hjernerystelse, og her er det nødvendigt at få den rette behandling. 

Mange oplever nemlig, at helingstiden overskrider den normale tidsgrænse og tager sig derfor ikke de nødvendige forholdsregler for, at tilstanden kan få lov til at hele på naturlig vis. Mange sportsatleter oplever eksempelvis at få flere hjernerystelser på én gang, netop fordi de kommer i gang med at dyrke deres sport for tidligt i helingsprocessen. 

Det er dog ikke udelukkende sportsatleter, der oplever senfølger på baggrund af, at kroppen ikke får mulighed for at hele i den periode, der er behov for det. Mange opdager nemlig ikke at deres helingsperiode strækker sig over længere tid, og der bliver dermed ikke givet den rette behandling til disse patienter, hvilket kan resultere i senfølger. Det er dermed essentielt at få den rette behandling og vejledning så tidligt i processen som muligt for at undgå senfølger. 

Behandling af hjernerystelse er essentielt 

En hjernerystelse skal behandles så hurtigt som muligt, da det på denne måde er muligt at finde ud af, hvad de enkelte symptomer bunder i. Det er nemlig ikke muligt at anslå en fuldkommen og præcis helingstid for den enkelte og specifikke tilstand, netop fordi en hjernerystelse ikke udviser tegn på fysiske skader. 

I stedet kan man undersøge de enkelte symptomer, en person oplever, og på denne måde tilbyde den rette behandling og vejledning fremadrettet. I forbindelse med behandlingen vil det også være essentielt at kigge på de medfølgende symptomer som eksempelvis piskesmæld, der altid vil komme til udtryk som følge af en hjernerystelse. Med den rette behandling sikrer man sig de rette forudsætninger for en fuldkommen heling.